มูลนิธิเอสซีจี เปิดตัวหนังสือภาพในโครงการนำหนังสือดีสู่เด็กไทยปีที่ 8

24/08/2017
share link

มูลนิธิเอสซีจี เปิดตัวหนังสือภาพในโครงการนำหนังสือดีสู่เด็กไทยปีที่ 8 สัมผัสพลังหนังสือภาพ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ เพื่อปูรากฐานสร้างสังคมแห่งการอ่านอย่างยั่งยืน

“ถ้าอยากให้เด็กฉลาด จงเล่านิทานให้เขาฟัง และถ้าอยากให้ฉลาดมากขึ้น ก็จงเล่านิทานให้มากขึ้น” อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของโลกได้กล่าวไว้

มูลนิธิเอสซีจี องค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเน้นที่เด็กและเยาวชนเปิดตัว 5 หนังสือภาพในโครงการ ‘นำหนังสือดีสู่เด็กไทย’ ปีที่ 8 โดยในปีนี้มูลนิธิฯ ได้นำหนังสือภาพชั้นดีระดับโลก 3 เรื่องมาจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย ได้แก่เรื่อง ‘คุณตานักเล่านิทาน’‘นักเดินทาง’‘สัตว์ไม่ควรใส่เสื้อผ้าเด็ดขาด’ รวมทั้งยังจัดพิมพ์หนังสือภาพฝีมือคนไทย เรื่อง‘ห้าพี่น้องกับของเล่นใหม่’และหนังสือภาพเรื่อง ‘เอ๊ะ…ต้นอะไรนะ’สำหรับเด็กบกพร่องทางการมองเห็น เพื่อจุดประกายครอบครัวไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสร้างวัฒนธรรมการเลี้ยงลูกด้วยหนังสือ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับลูกน้อย พร้อมเน้นย้ำ “การเล่านิทาน อ่านหนังสือ” ให้ลูกฟังเพียงวัน
ละ10-15 นาที สามารถสร้างช่วงเวลาที่มีคุณภาพของครอบครัวช่วยส่งเสริมพัฒนาการและวางรากฐานของเด็กปฐมวัยให้โตเป็นผู้ใหญ่ที่ทั้งเก่งและดีได้ในอนาคต

สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจีกล่าวว่า“ตลอด12 ปี ที่ผ่านมามูลนิธิเอสซีจีได้รณรงค์ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและสังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของหนังสือภาพ และ ‘เล่านิทาน อ่านหนังสือภาพ’ ให้เด็กวัยแรกเกิด – 6 ปี หรือปฐมวัยฟังเป็นประจำ เพราะช่วงวัยนี้เป็นช่วงวัยที่ความสามารถในด้านต่างๆ มีการพัฒนามากที่สุด และหนังสือภาพก็เป็นเครื่องมือที่ง่าย ที่จะช่วยสร้างพัฒนาการที่ดีทั้งความฉลาดทางสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ จริยธรรมและคุณธรรมความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงทักษะการใช้ชีวิตในสังคมทั้งยังเสริมให้เด็กๆ มีจินตนาการอีกด้วย ดังนั้นเพื่อให้ทุกครอบครัวสามารถเข้าถึงหนังสือภาพได้ง่ายขึ้นเราจึงริเริ่มโครงการ ‘นำหนังสือดีสู่เด็กไทย’ ขึ้นเมื่อปี 2551 โดยคัดสรรหนังสือภาพชั้นดีระดับโลกมาแปลโดยนักแปลผู้มีชื่อเสียงของประเทศไทย และจำหน่ายในราคาย่อมเยา”

“เราภูมิใจที่ได้เปิดตัวหนังสือภาพชุดใหม่ที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย และยังขยายโอกาสให้เด็กที่บกพร่องทางการมองเห็นได้สัมผัสความสุนทรีย์ เรียนรู้หนังสือภาพชั้นดีเท่าเทียมกับเด็กปกติ โดยจัดทำหนังสือสื่อภาพนูนอักษรเบรลล์สำหรับเด็กปฐมวัยผู้บกพร่องทางการมองเห็นมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดและศูนย์การศึกษาพิเศษทั่วประเทศ

ทั้งนี้ มูลนิธิเอสซีจีได้มุ่งมั่นพัฒนาเทคนิค วิธีการทำหนังสือภาพสำหรับเด็กบกพร่องในรูปแบบใหม่ๆ โดย ในปีนี้ได้ร่วมกับSCG Packaging (Inspire Studioบริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด) ทดลองทำปกหนังสือที่ใช้เทคนิคพิเศษแบบประเทศญี่ปุ่น เป็นการพิมพ์ระบบดิจิตัล Spot UV. 25 ชั้นซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการนำเอาเทคนิคนี้มาใช้กับการทำหนังสือภาพเด็กส่วนเนื้อในนั้นยังคงใช้เทคนิคพิมพ์กระดาษเบรลล์ล่อน

คุณธนะชัย สุนทรเวชนักแต่งนิทาน นักเล่านิทาน เจ้าของสำนักพิมพ์ก้อนเมฆ ผู้ประพันธ์เรื่อง‘เอ๊ะ…ต้นอะไรนะ’ซึ่งให้ลิขสิทธิ์หนังสือเรื่องนี้เพื่อทำเป็นหนังสือสำหรับเด็กตาบอดได้กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่ทางมูลนิธิเอสซีจีได้เลือกนิทานที่ผมแต่งนำมาผลิตในรูปแบบหนังสือภาพอักษรเบรลล์ เพราะจะทำให้เด็กๆ ที่บกพร่องทางการมองเห็นได้สนุกสนานได้รับประสบการณ์ทางสุนทรียะกับหนังสือเช่นเดียวกับเด็กทั่วไปครับซึ่งในเล่มนี้ผมเน้นการปลูกฝังเรื่องของการปลูกต้นไม้จึงเพิ่มความพิเศษด้วยการมอบเมล็ดพันธุ์ซองละ1เล่ม โดยไม่บอกว่าเป็นเมล็ดพันธ์อะไรให้น้องๆ ได้ลองปลูก ฝึกสังเกต และจดบันทึกดูว่าตัวเองจะได้ปลูกต้นอะไร ซึ่งจะทำให้เกิดความสุขจากสิ่งที่ได้ลงมือทำด้วยตนเอง ได้สัมผัสว่าต้นไม้ค่อยๆ เติบโตจากการที่เราเฝ้าดูแล และสุขที่มากไปกว่านั้นคือ เมื่อได้ดอกผลออกมาแล้ว เราสามารถนำไปแบ่งปันให้กับคนอื่นได้ด้วยผมขอสนับสนุนให้มูลนิธิฯทำโครงการดีๆ แบบนี้ต่อไป เพราะหนังสือภาพอักษรเบรลล์ถือเป็นสื่อที่ช่วยกระตุ้นการอ่านได้เป็นอย่างดีสำหรับเด็กบกพร่องทางการมองเห็นทำให้อยากที่จะฝึกฝนการอ่านอักษรเบรลล์ให้ดีขึ้น และยังช่วยปลูกฝังการรักการอ่านอีกด้วย”

สำหรับกระบวนการคัดสรรหนังสือภาพจากทั่วโลก จนมาเป็นหนังสือภาพในโครงการนำหนังสือดีสู่เด็กไทย ปีที่ 8นั้นอาจารย์อัจฉราประดิษฐ์อาจารย์วรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- วิโรฒหนึ่งในกองบรรณาธิการ เปิดเผยว่า “หนังสือภาพแต่ละเล่มที่เราคัดเลือกมามีความโดดเด่นด้านเนื้อหาที่สุขุมลุ่มลึก ภาพประกอบที่ละเอียดละออ มีความประณีตในการวาดมีคุณค่าของหนังสืออย่างหลากหลาย ทั้งรูปแบบการเขียน สไตล์การวาดภาพ สาระของเนื้อเรื่องโดยยึดหลักการเลือกหนังสือให้อ่านได้หลากหลายวัย เมื่อนำมารวมเป็นชุดเดียวกันจึงมีพลังในการสื่อสารสำหรับด้านการพิมพ์ก็ถือเป็นอีกเรื่องที่ท้าทายทีมงาน เนื่องจากเราใส่ใจในทุกรายละเอียดในปีนี้มีการใช้สีพิเศษให้รูปภาพสวยงาม ใช้กระดาษที่มีคุณภาพเพื่อให้คุณภาพของหนังสือภาพที่เราจัดทำใกล้เคียงเล่มต้นฉบับมากที่สุด เชื่อว่าหนังสือชุดนี้จะสร้างความรื่นรมย์ และความประทับใจในการอ่านให้แก่เด็กๆ ได้อย่างแน่นอน”

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเลี้ยงลูกด้วยหนังสือ และหาซื้อหนังสือภาพดังกล่าวได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป หรือร่วมบริจาคเงินเข้า ‘กองทุนนำหนังสือดีสู่เด็กไทย’พร้อมรับหนังสือภาพชุดดังกล่าวกลับไปเสริมสร้างพัฒนาการลูกน้อยได้โดยมูลนิธิเอสซีจีจะนำรายได้ทั้งหมดไปจัดซื้อหนังสือภาพเพื่อมอบให้เด็กที่ขาดแคลนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิเอสซีจี โทร 02 586 2547 เว็บไซต์ www.scgfoundation.org หรือ Facebook http:// www.facebook.com/SCGFoundation.ECD