มูลนิธิเอสซีจี มอบเงิน 2.5 ล้านบาท ร่วมสร้างอาคารนวมินทรบพิตร โรงพยาบาลศิริราช

24/08/2017
share link

มูลนิธิเอสซีจี มอบเงิน 2.5 ล้านบาท ร่วมสร้างอาคารนวมินทรบพิตร โรงพยาบาลศิริราช
กานต์ ตระกูลฮุน ประธานกรรมการมูลนิธิเอสซีจี(ที่ 5 จากขวา) และคณะกรรมการมูลนิธิเอสซีจี ประกอบด้วย ขจรเดช แสงสุพรรณ (ที่ 4 จากขวา) กิติ มาดิลกโกวิท (ที่ 3 จากขวา) อนุวัฒน์ จงยินดี (ที่ 2 จากขวา) และสุวิมล จิวาลักษณ์ (ที่ 1 จากขวา) มอบเงินสนับสนุน จำนวน 2,500,000 บาท ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (ที่ 6 จากขวา) รศ.นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร(ที่ 7 จากขวา) และ รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร (ที่ 8 จากขวา)เป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา เฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในมงคลวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา 7 รอบ โดยอาคารดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์รวมการแพทย์ที่พร้อมสมบูรณ์ ตั้งแต่การศึกษา การวิจัย การรักษาพยาบาล ตลอดจนให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและเพียงพออันยังประโยชน์แก่ประชาชนยกระดับสังคมไทยสู่สังคมสุขภาพอย่างยั่งยืน