สนับสนุนเยาวชนร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานยุโรป ครั้งที่ 7 (EuroSkills Graz 2021) สาขาการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย (Health and Social Care)

14/09/2021
share link

ประเทศไทยได้รับเชิญจาก WorldSkills International ให้จัดส่งเยาวชนไปร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานยุโรป ครั้งที่ 7 (EuroSkills Graz 2021) สาขาการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย (Health and Social Care) ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2564 นี้ ณ เมืองกราซ สาธารณรัฐออสเตรีย

มูลนิธิเอสซีจี จึงร่วมกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คัดเลือกน้องๆ นักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันครั้งนี้ 

โดยน้องๆ มุ่งมั่นเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างหนัก  ครูฝึกทุกท่านต่างจำลองสถานการณ์จริง ให้ได้ซ้อมมือจริง และก็หักคะแนนจริงด้วย เพื่อให้น้องๆ ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดก่อนไปแตะขอบสนามเร็วๆ นี้

ข่าวสารอื่น ๆ