“กองทุน​สัมมาชีพ” เพื่อ​การสร้างอาชีพ​อย่าง​ยั่งยืน

16/09/2022
share link

มูลนิธิ​เอส​ซี​จี​นำโดย​ คุณวรพล​ เจนนภา เลขานุการ​และกรรมการ​มูลนิธิ​เอส​ซี​จี และคุณสุวิมล​ จิ​วา​ลักษณ์ กรรมการ​และ​ผู้จัดการ​มูลนิธิ​เอส​ซี​จี​ ​ ลงพื้น​ที่​เยี่ยม​ชมและติดตาม​การทำงาน​กองทุน​สัมมาชีพ​ และกองทุน​ช่วยเหลือ​ผู้​ประสบ​ภัยโควิด​ ต.บ้านช่อง​ฟืน​ อ.ปากพยูน จ.พัทลุง​ ที่มูลนิธิ​เอส​ซี​จี​ให้งบประมาณ​สนับสนุน​ในการก่อตั้งกองทุน​ในการสร้างงาน​ สร้าง​อาชีพ​ สร้าง​รายได้​ใน​ชุมชน​ให้ทุกคน​สามารถ​พึ่งตนเอง​และอยู่​รอดได้ในชุมชน

เพราะ​การให้​อาชีพ คือ​การให้​ที่​ยั่งยืน

ข่าวสารอื่น ๆ