OUR PROJECTS

โครงการของเรา

“จากเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
สู่โครงการที่พร้อมทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างจริงจัง”

การส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน

การพัฒนาศักยภาพชุมชน
เพื่อความยั่งยืน

การสื่อสารและสร้าง
การมีส่วนร่วมกับสังคม

NEWSUPDATE

ข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ของเรา

รู้จักกับมูลนิธิเอสซีจี

MEDIA CENTER

สื่อประชาสัมพันธ์ของเรา

เรือนสุขใจ พื้นที่แห่งความสุขของผู้ป่วยและครอบครัว

เรือนสุขใจ พื้นที่แห่งความสุขของผู้ป่วยและครอบครัว

จากชีวิตจริงของ 2 นักเรียนทุนมูลนิธิเอสซี​จี

จากชีวิตจริงของ 2 นักเรียนทุนมูลนิธิเอสซี​จี

ชงด้วยเลิฟ เสิร์ฟด้วยรัก โดย มูลนิธิเอสซีจี

ชงด้วยเลิฟ เสิร์ฟด้วยรัก โดย มูลนิธิเอสซีจี