OUR PROJECTS

โครงการของเรา

“จากเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
สู่โครงการที่พร้อมทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างจริงจัง”

การส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน

การพัฒนาศักยภาพชุมชน
เพื่อความยั่งยืน

การสื่อสารและสร้าง
การมีส่วนร่วมกับสังคม

NEWSUPDATE

ข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ของเรา

รู้จักกับมูลนิธิเอสซีจี

MEDIA CENTER

สื่อประชาสัมพันธ์ของเรา

อสม. คือหัวใจสำคัญในการทำงานจิตอาสาด้านสาธารณสุขของประเทศไทย

อสม. คือหัวใจสำคัญในการทำงานจิตอาสาด้านสาธารณสุขของประเทศไทย

อสม.Kits  ส่งต่อความห่วงใย กำลังใจจากมูลนิธิเอสซีจี

อสม.Kits ส่งต่อความห่วงใย กำลังใจจากมูลนิธิเอสซีจี

“อสม.” ประชาชนจิตอาสา ฮีโร่ของชุมชน

“อสม.” ประชาชนจิตอาสา ฮีโร่ของชุมชน