มูลนิธิเอสซีจี สนับสนุนงบประมาณ 8 ล้านบาท แก่มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการ “New Immunotherapy ภูมิคุ้มกันบำบัด” รักษามะเร็งเต้านม สำเร็จแห่งแรกของโลก

17/12/2021
share link

มูลนิธิเอสซีจี นำโดยคุณเชาวลิต เอกบุตร (ที่ 2 จากขวา) กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี  พร้อมด้วย คุณสุวิมล  จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี (ที่ 1 จากขวา) ร่วมสนับสนุนงบประมาณจำนวน 8 ล้านบาทแก่ มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการ “New Immunotherapy ภูมิคุ้มกันบำบัด” รักษามะเร็งเต้านม โดยมี รศ.นพ.กฤษณ์ จาฏามระ (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ

ระบบภูมิคุ้มกัน (New Immunotherapy) เป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษามะเร็ง รักษาโดยใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันพื้นฐานที่มีมากที่สุดในร่างกาย กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน (T-cell) แล้วให้ไปกำจัดเซลล์มะเร็ง
โดยที่ผ่านมาศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านม สามารถรักษาคนไข้รายแรกสำเร็จ และมีแผนที่จะนำระบบภูมิคุ้มกันบำบัดมาช่วยรักษาคนไข้มะเร็งเต้านมรายอื่นๆ ต่อไป

ข่าวสารอื่น ๆ