ต้นกล้า​ชุมชน​ โดย​ มูลนิธิ​เอส​ซี​จี เรียน​รู้​เพื่อ​อยู่รอด​ พึ่ง​พา​ตัวเอง​ได้อย่างยั่งยืน

22/06/2022
share link

มูลนิธิ​เอส​ซี​จี​จัดงาน​มอบประกาศ​นีย​บัตร​ให้แก่นักพัฒนา​ชุมชน​รุ่น​ใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ​ต้นกล้า​ชุมชน​ รุ่น​ที่​ 3-5​ ที่จะหยั่งรากและเติบโตงอกงามบนผืนดินในท้องถิ่นของตนเองกว่า​ 30​ คน​ ทุกภูมิภาค​ทั่วประเทศ​ เพราะ​มูลนิธิเอสซีจี​ เชื่อว่า ไม่มีการสร้างใดจะยั่งยืนไปกว่าการสร้าง ‘คน’ และปรารถนาที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ให้อยู่​ได้​ในชุมชน​และเป็​นกำลัง​สำคัญ​ในการพัฒนาภูมิลำเนาบ้านเกิดของตนเองให้เข้มแข็ง​อย่างยั่งยืน

ข่าวสารอื่น ๆ