มูลนิธิเอสซีจี เดินหน้าเตรียมความพร้อม​ เพิ่มศักยภาพให้ให้เยาวชนไทยสู่การแข่งขันระดับโลก พร้อมสร้างขวัญกำลังใจให้อย่างเต็มที่​

02/10/2020
share link

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สานต่อเรื่องการเก็บตัวฝึกซ้อมนักเรียนทุนมูลนิธิเอสซีจีอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 46 หรือ “WorldSkills Shanghai 2021” สาขา Health and Social Care (การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย) โอกาสนี้ได้ระดมความคิด หารือเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อม เพื่อให้น้องๆ ได้รับสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะฝีมือให้ได้มากที่สุด ณ อาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6 กทม. โดยน้องๆ อยู่ระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นกับผู้เชี่ยวชาญ และจะคัดเลือกน้อง 1 ใน 3 คนนี้  เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อไป

เพราะพวกเราอยากเห็นเยาวชน​ไทย​ สายวิชาชีพพยาบาล ได้มีโอกาสไปแสดงทักษะฝีมือความสามารถ​ในเวทีโลกต่อไป

ข่าวสารอื่น ๆ