มูลนิธิเอสซีจี มอบนวัตกรรมป้องกันโควิด-19 ห้องความดันอากาศบวก Positive Pressure Roomให้โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก

11/01/2021
share link

มูลนิธิเอสซีจีส่งพลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง มอบนวัตกรรมป้องกันโควิด-19 ได้แก่ห้องความดันอากาศบวก Positive Pressure Room เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อขณะทำการคัดกรองและตรวจวินิจฉัย ให้โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 2 ตู้ มูลค่า 200,000 บาท

ข่าวสารอื่น ๆ