มูลนิธิเอสซีจี ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญ ทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนในโครงการ “สะพานบุญ สะพานใจ : บุญใหญ่รับปีใหม่ ช่วยผู้ป่วยยากไร้โรคมะเร็ง”

08/05/2023
share link

ยอดบริจาคทั้งสิ้น  233,291.59 บาท โดยมูลนิธิเอสซีจี จะสมทบอีก 1 เท่า รวมเป็นทั้งสิ้น 466,583.18 บาท

เพื่อจัดซื้อระบบเตือนขอความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน (Intercom) จากห้องพักถึงทีมแพทย์ จำนวน 20 เครื่อง

ให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ ที่เดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี และพักพิงอยู่ ณ บ้านแสงจันท์  

(ยอดสมทบที่บริจาคเข้ามาหลังวันที่ 30 เม.ย. 66)

มูลนิธิฯ จะมอบ/จัดซื้อสิ่งของจำเป็นอื่นๆ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้ ณ บ้านแสงจันท์ ต่อไป)

ขอบุญนี้ส่งผลให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ

ท่านสามารถติดตามการบริจาคได้ที่ www.scgfoundation.org facebook เพจ ปันโอกาส และช่องทางต่างๆ ของมูลนิธิเอสซีจี

ข่าวสารอื่น ๆ