มอบห้องอาบน้ำให้แก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่

26/04/2021
share link

มูลนิธิเอสซีจี และ SCG North Chain ได้ส่งมอบห้องอาบน้ำจำนวน 12 ห้อง ซึ่งผลิตโดย Service Solution Unit – Modular Bathroom, SCG ให้โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว​  เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ป่วยที่กำลังรับการรักษาในโรงพยาบาลสนามให้ได้รับความสะดวกและมีสุขอนามัยที่ดี​

ข่าวสารอื่น ๆ