มอบถุงยังชีพเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัย จ.ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

11/01/2021
share link

มูลนิธิเอสซีจี มอบถุงยังชีพซึ่งบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จำนวน 400 ชุด ไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.ตบ.)​ เพื่อเตรียมส่งมอบให้ผู้ประสบเหตุอุทกภัย ใน จ.ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ต่อไป

ข่าวสารอื่น ๆ