ไม่ทิ้งกัน

15/01/2021
share link

ช่วยกันแชร์คลิป ไม่ทิ้งกัน นะคะ

ร่วมส่งกำลังใจและคำขอบคุณให้ อสม. บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครทั้งแนวหน้าและแนวร่วม ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ทำงานเสี่ยงแทนพวกเราทุกคน และขณะนี้ยังคงเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ

ร่วมแรง ร่วมใจ อดทน แล้วเราทุกคนจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน…อีกครั้ง

มูลนิธิเอสซีจีขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะ

#ไม่ทิ้งกัน #ช่วยกันแคร์ดูแลกัน #มูลนิธิเอสซีจี

ข่าวสารอื่น ๆ