สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ พระราชทานรางวัล และทรงเปิดนิทรรศการ “โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย” โดย มูลนิธิเอสซีจี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561

24/05/2019
share link

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานพิธีพระราชทานรางวัล และทรงเปิดนิทรรศการ “โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย” โดย มูลนิธิเอสซีจี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 แก่ผู้ชนะการประกวดผลงานศิลปะระดับเยาวชน โดยมีนายเชาวลิต เอกบุตร กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นางสาวสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี พร้อมด้วย นางพูลศรี จีบแก้ว ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป และคณะผู้จัดงานร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2561 จำนวน 6 ราย จากนั้นเสด็จ ฯ ไปยังห้องจัดแสดงนิทรรศการ ทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการ พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการ ต่อมาทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

นายเชาลิต เอกบุตร กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า “มูลนิธิเอสซีจีเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งมั่นเรื่องการพัฒนาคน และตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ที่มีความสามารถด้านศิลปะจึงได้ร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปะหลายแห่งทั่วประเทศ จัดทำโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย มาตั้งแต่ปี 2547 เพื่อเฟ้นหาเยาวชนที่มีความสามารถทางศิลปะที่โดดเด่นอันเป็นการสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เกิดความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์ผลงานอันนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของวงการศิลปะไทยให้ก้าวไปสู่การยอมรับในระดับสากล เพราะการสร้างยุวศิลปินถือเป็นการวางรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาวงการศิลปะไทยอย่างยั่งยืนสืบไป”

ซึ่งในปี 2561นี้ผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสาขา ศิลปะ 2 มิติ ได้แก่ “จิตใต้สำนึกที่ซ่อนเร้น” โดย นางสาวนิตยา เหิรเมฆ ผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสาขา ศิลปะ 3 มิติ ได้แก่ “ลมหายใจของสิ่งมีชีวิตภายใต้การกำหนดของมนุษย์” โดย นายภาราดา ภัทรกุลปรีดา ผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสาขา ภาพถ่าย ได้แก่ “สภาวะซ่อนเร้น” ผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสาขา ภาพยนตร์ ได้แก่ “เงาสูญสิ้นแสง” โดย นายกฤษดา นาคะเกตุ ผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสาขา วรรณกรรม ได้แก่ “กระดาษคำตอบ” โดย นายชลัช จินตนะ และผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสาขา การประพันธ์ดนตรี ได้แก่ “จิ๋งเญ่า” โดย นางสาวชุดาลักษณ์ พินันท์ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง 6 สาขา รับเงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมศึกษาดูงานศิลปะระดับโลก รางวัลดีเด่นจำนวน 26 คน รับเงินรางวัล 50,000 บาท และ รางวัล Final List จำนวน 2 คน รับเงินรางวัล 10,000 บาท

ด้าน นายภาราดา ภัทรกุลปรีดา เจ้าของรางวัลยอดเยี่ยม สาขาศิลปะ 3 มิติ กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานว่า ผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการพฤติกรรมการใช้แรงงานสัตว์ของมนุษย์ ที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และไม่มีที่สิ้นสุด ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะไม่ได้ใช้แรงงานเหมือนในอดีต แต่ก็ยังคงหลงเหลือพฤติกรรมต่างๆ อย่างเช่น การล่าม การขัง การฝึกสัตว์ ที่ทำให้เห็นว่ามนุษย์นั้นได้นำความเป็นคนใส่ลงไปในสัตว์
“ผมต้องการสะท้อนสังคมผ่านเรื่องราวของช้าง ที่ต้องเจอกับความทุกข์ยาก ความหดหู่ และความเศร้า จากการถูกควบคุมขัง บังคับใช้แรงงาน ยัดเยียดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามความต้องการของคน โดยที่สัตว์เหล่านั้นไม่ได้ต้องการภาระหน้าที่ แต่ก็ไร้หนทางที่จะปฏิเสธ เป็นการสื่อให้ถึงความเจ็บปวดของสัตว์ที่มีลมหายใจ

ด้านนางสาวชุดาลักษณ์ พินันท์ เจ้าของผลงาน จิ๋งเญ่า เจ้าของรางวัลยอดเยี่ยม สาขาการประพันธ์ดนตรี กล่าวว่า ตนได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังสือเรื่อง เจ้าหงิญ ซึ่งเป็นหนังสือที่เล่าเรื่องของโลกในจินตนาการมาผสมกับโลกความเป็นจริง โดยในเรื่องได้พูดถึงคุณค่า การแสวงหาความสุขในชีวิต การเรียนรู้ประสบการณ์ทางอารมณ์ วิธีการเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรค เกิดเป็นแรงสร้างสรรค์ในการพัฒนาวิธีการใช้เสียงต่างๆของแซกโซโฟน
“คำว่า จิ๋งเญ่า มาจากคำผวนของคำว่า เจ้าหญิง ต้องการเล่นคำเพื่อแสดงให้เห็นว่า เราสามารถมองเห็นสิ่งเดิมในมุมมองใหม่ได้ และสามารถนำสิ่งใหม่เหล่านั้นมาพัฒนาต่อยอดในอนาคต ซึ่งบนประพันธ์ดนตรี จิ๋งเญ่า จึงถือได้ว่าเป็นการนำความสามารถของแซกโซโฟนในรูปแบบต่างๆ มาสร้างสรรค์ดนตรีใหม่ แต่ยังคงความเป็นธรรมชาติของเครื่องดนตรีเดิมอยู่”

ทั้งนี้ นิทรรศการ “โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2561” จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคาร 6 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร

สำหรับการประกวดรางวัลโครงการยุวศิลปินไทย ประจำปี 2562 ได้เปิดโอกาสให้ยุวศิลปินอายุ 18- 25 ปี ได้ใช้จินตนาการ ผสานกับศักยภาพทางศิลปะ ถ่ายทอดความงดงามให้ปรากฏในรูปของผลงานศิลปะสร้างสรรค์จรรโลงสังคม จำนวน 6 สาขา ได้แก่ ศิลปะ 2 มิติ ศิลปะ 3 มิติ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วรรณกรรม และการประพันธ์ดนตรี ทั้งนี้ จะเปิดรับผลงานวันนี้-กรกฎาคม 2562 โดยสามารถติดตามรายละเอียด ได้ทาง เฟซบุ๊ค: YoungThaiArtistAward หรือ www.scgfoundation.org

ข่าวสารอื่น ๆ