ส่งต่อโอกาสที่ปันผ่านเสื้อสุ่ม​ ส่งต่อทุนการศึกษาให้น้องๆ​

08/06/2022
share link

คุณภรัณยุ จุฑาสันติกุล ผู้ช่วยกรรมการและผู้จัดการอาวุโส เป็นตัวแทนมูลนิธิเอสซีจี มอบเงิน 466,910.33 บาท จากโครงการเสื้อสุ่มปันโอกาส ซึ่งเพื่อนพนักงานเอสซีจี และประชาชนร่วมกันบริจาค โดยมีคุณสุชาดา จัตุรภุชพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา​ (กสศ.)​ เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อเป็นทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนยากจนด้อยโอกาส ที่มีโอกาสเสี่ยงหลุดออกนอกระบบการศึกษา เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ในโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤต

ข่าวสารอื่น ๆ