มูลนิธิเอสซีจีส่งความห่วงใยผ่านวีดีทัศน์ เสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคโควิด 19 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดูแลป้องกัน และการแยกกักตัวของผู้ป่วย

15/09/2021
share link

มูลนิธิเอสซีจี ตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทยที่ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มูลนิธิฯ มีความห่วงใยพี่น้องชาวไทยที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน จึงได้จัดทำวีดีทัศน์เพื่อเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด 19  จำนวน 2 ตัว ประกอบด้วย

1. วิดีทัศน์แนะนำแนวทางการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโควิด – 19 กลุ่มสีเขียว ในการแยกกักตัว (Home Isolation) 

2. วีดีทัศน์แนะนำการยกระดับการดูแลสุขอนามัยเพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อโควิด 19

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้องค์ความรู้ในการดูแลสุขอนามัยตัวเองไม่ให้ติดเชื้อ และดูแลตัวเองในกรณีเจ็บป่วย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ตลอดจนการลดการแพร่เชื้อ ตามแนวทางการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมแบบ New Normal ซึ่งจะยังประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศไทยให้สามารถเอาชนะก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ได้โดยเร็ว

โควิดป้องกันได้ ใช้ความรู้ความเข้าใจ สร้างวินัย ให้ความร่วมมือ

ลิงค์วีดีทัศน์

  1. วิดีทัศน์แนะนำแนวทางการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโควิด 19  กลุ่มสีเขียว ในการแยกกักตัว (Home Isolation) https://www.youtube.com/watch?v=o6b7iELpsfY
  2. วีดีทัศน์แนะนำการยกระดับการดูแลสุขอนามัยเพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อโควิด 19
    https://www.youtube.com/watch?v=l4XvYH-iBew

ข่าวสารอื่น ๆ