ล้อมวงชวนคุย ชวนคิด พินิจวรรณกรรมซีไรต์ “หัวใจห้องที่ห้า” กับ ‘วรรณกรรมวิจารณ์’ โดยมูลนิธิเอสซีจี

24/08/2017
share link

โครงการวรรณกรรมวิจารณ์ โดยมูลนิธิเอสซีจี สัญจรมาล้อมวงสนทนากับน้องๆ นิสิตภาควิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ได้สัมผัสความงามของภาษากับ “หัวใจห้องที่ห้า” บทกวี ซีไรต์ปีล่าสุด ที่ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีนักวิจารณ์ชั้นแนวหน้าของวงการวรรณกรรมไทยอย่าง ชมัยภร แสงกระจ่าง (แถวบน ที่ 9 จากขวา) จรูญพร ปรปักษ์ประลัย (แถวบน ที่ 7 จาก ขวา) และอังคาร จันทาทิพย์ (แถวบน ที่ 8 จากขวา) มาชวนคิด ชวนคุย แลกเปลี่ยนทัศนะอย่างสร้างสรรค์และเป็นกันเองเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในด้านวรรณศิลป์ เพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพิ่มเติมจากกิจกรรมในห้องเรียน ทั้งนักเขียน นักวิจารณ์ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการวรรณกรรมวิจารณ์ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อต่อยอดทางความคิดภายหลังการอ่านงานวรรณกรรม เปิดโอกาสให้เยาวชนตลอดจนประชาชนที่สนใจพร้อมก้าวเข้ามาเป็นนักเขียนและนักวิจารณ์รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพ สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะการวิพากษ์วิจารณ์ อันถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับวัฒนธรรมการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์

ข่าวสารอื่น ๆ