มูลนิธิเอสซีจี และกลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ห่วงใยพี่น้องสื่อมวลชน ร่วมมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ 15,000 ขวด ให้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และรายการเรื่องเด่นเย็นนี้และสถานีวิทยุครอบครัวข่าว

29/06/2020
share link

จากวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าสถานการณ์ในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อให้คนไทยการ์ดไม่ตกและเพื่อเผ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดรอบที่ 2 กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ผู้ผลิตน้ำตาลครบวงจรรายแรกในประเทศไทย ร่วมมือกับมูลนิธิเอสซีจี และ เอสซีจี เอ็กซ์เพรส ร่วมผลิตและขนส่งสเปรย์แอลกอฮอล์ขนาด 60 มิลลิลิตร จำนวนทั้งสิ้น 200,000 ขวด โดยได้ทยอยส่งมอบ และจัดส่งไปยังผู้รับในจุดหมายปลายทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสี่ยง หรือกลุ่มประชาชนผู้ขาดโอกาส กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนสื่อมวลชน ในการนี้ มูลนิธิเอสซีจีร่วมกับกลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง และเอสซีจี เอ็กซ์เพรส จึงได้ส่งมอบสเปรย์แอลกอฮอล์จำนวน 15,000 ขวดให้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย รายการเรื่องเด่นเย็นนี้และสถานีวิทยุครอบครัวข่าว โดยมี ดร. อุกฤษฏ์ อัษฎาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด บริษัทผู้ผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล ภายใต้กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง และคุณยุทธนา เจียมตระการ กรรมการมูลนิธิเอสซีจี เป็นผู้ส่งมอบ เพื่อนำไปแจกให้กับสื่อมวลชน ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกลุ่มอาชีพ ที่ต้องพบผู้คนมากมาย เดินทางเข้าไปรายงานข่าวในพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยง เพื่อนำข้อมูล ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจสถานการณ์ โควิด-19 ให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเข้าถึงและเข้าใจสถานการณ์อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ ยังมีแผนจัดส่งสเปรย์แอลกอออล์ไปยังกลุ่มผู้ขาดโอกาสต่าง ๆ ในสังคม ได้แก่ กลุ่มผู้พิการทางสายตา โรงเรียนคนตาบอด และกลุ่มพี่น้องประชาชนในชุมชนแออัด ตลอดจนพื้นที่ห่างไกลที่เข้าถึงสเปรย์แอลกอฮอล์ยาก เพื่อสุขอนามัยที่ดี และช่วยลดการระบาดรอบที่ 2

ทั้งนี้ แม้ภาพรวม การระบาดในประเทศไทยจะน้อยลง แต่ก็ยังไม่อาจนิ่งนอนใจได้ เพราะสถานการณ์ทั่วโลกยังมีการระบาดต่อเนื่อง จึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันของคนไทยทุกคนที่จะช่วยกันดูแลตัวเอง เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง มูลนิธิเอสซีจี และ เอสซีจี เอ็กซ์เพรส หวังว่าทุกคนจะปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ข่าวสารอื่น ๆ