มูลนิธิเอสซีจี เปิดตัวหนังสือภาพเล่มพิเศษ “บันดาลแรงใจ” เพื่อมอบให้แก่เด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

05/10/2017
share link

มูลนิธิเอสซีจี นำโดย ขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี (ลำดับที่ 5 จากซ้าย) จัดงานเปิดตัวหนังสือภาพสำหรับเด็กใน “โครงการนำหนังสือดีสู่เด็กไทย ปีที่ 10” โดยปีนี้มีความพิเศษอย่างยิ่ง ที่มูลนิธิฯ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท และพระราชปรารภ คัดตัดตอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 10 องค์ มาปรากฏในหนังสือภาพเล่มนี้ พร้อมกับเชิญศิลปินและ นักวาดภาพสำหรับเด็กชั้นนำของเมืองไทย 12 ท่าน มาร่วมรังสรรค์ผลงานศิลปะ รวมเล่มเป็นหนังสือภาพเล่มพิเศษ ชื่อ “บันดาลแรงใจ” สำหรับหนังสือภาพเล่มนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดพิมพ์ทั้งหมดจำนวน 7,000 เล่ม เพื่อมอบให้แก่เด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศ ผ่านเครือข่ายการทำงานของมูลนิธิฯ อาทิ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลน เป็นต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

ภายในงาน ตัวแทนศิลปินผู้วาดภาพในหนังสือภาพเล่มนี้ อาทิ รองศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์ (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) ครูชีวัน วิสาสะ (ลำดับที่ 6 จากซ้าย) คุณภัทรีดา ประสานทอง (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) และคุณนันทวัน วาตะ (ลำดับที่ 1 จากซ้าย) ได้มาร่วมพุดคุยในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ สู่ บันดาลแรงใจ” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยได้ยึดในองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นต้นแบบในการดำรงชีวิต

โครงการนำหนังสือดีสู่เด็กไทย โดยมูลนิธิเอสซีจี ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อรณรงค์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กในวัยนี้โดยใช้หนังสือภาพสำหรับเด็กเป็นเครื่องมือ ผ่านกระบวนการ ‘เล่านิทาน อ่านหนังสือ’ โดยมูลนิธิฯ ได้คัดสรรหนังสือภาพที่ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการด้านการศึกษาและนักสร้างสรรค์หนังสือเด็กทั่วโลก ว่ามีความงดงามทั้งในเชิงสาระและศิลปะ มาแปลและจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย เพื่อให้เด็กไทยได้มีโอกาสสัมผัสกับหนังสือภาพชั้นดีระดับโลก เพราะเชื่อว่าหนังสือภาพคือเครื่องมือหนึ่งที่จะเพิ่มพัฒนาการทางสมองและเติมเต็มความมั่นคงทางอารมณ์ให้แก่เด็กน้อยในช่วงวัยดังกล่าวได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาแล้ว ยังเป็นการเชื่อมสายใยความรัก ความผูกพัน ในครอบครัวให้อบอุ่นแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีกด้วย

มูลนิธิเอสซีจีปรารถนาที่จะเพิ่มโอกาสแก่เด็กๆ ในการเข้าถึงหนังสืออย่างเท่าเทียม เพราะเราเชื่อว่าหนังสือดีๆ สักเล่มจะเป็นรากฐานอันดี สร้างเสริมจินตนาการและมีส่วนช่วยเติมเต็มวัยเยาว์ของพวกเขาให้เติบโตอย่างงดงาม

ข่าวสารอื่น ๆ