มูลนิธิเอสซีจี ห่วงใยพี่น้องที่ติดเชื้อ Covid-19 มอบนวัตกรรมห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมใช้งานแห่งแรก ที่ศูนย์ห่วงใยคนสาคร มูลค่า 2 ล้านบาท

11/01/2021
share link

มูลนิธิเอสซีจี ส่งมอบห้องน้ำสำเร็จรูป (Bathroom Mobile Unit) ใช้เวลาติดตั้งหน้างานเพียง 3 วัน มูลค่า  2,000,000 บาท ให้ศูนย์ห่วงใยคนสาคร ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นแห่งแรก โดยห้องน้ำดังกล่าวออกแบบและผลิตโดยบริษัทสยามซานิทารีแวร์ อินดัสทรี จำกัด ซึ่งเน้นการใช้งานได้อย่างปลอดภัย ผลิตแบบเบ็ดเสร็จพร้อมใช้งานจากโรงงานเพื่อควบคุมคุณภาพได้ดียิ่งขึ้น

ห้องน้ำสำเร็จรูปที่ส่งมอบให้นั้น มีจำนวน 15 ห้อง จัดวางแบ่งเป็น 3 ยูนิต ยูนิตละ 5 ห้อง แยกชายหญิงและผู้สูงอายุ นอกจากนี้ บริษัทสยามซานิทารีแวร์ อินดัสทรี จำกัด ยังได้ร่วมมอบอีกจำนวน 5 ห้อง ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือนร้อนในระยะเร่งด่วนให้ชาวไทยและชาวเมียนมาที่ติดเชื้อโควิด –19 และต้องพักฟื้นและกักตัวกว่า 250 คน

ข่าวสารอื่น ๆ