มูลนิธิเอสซีจี ส่งมอบถุงน้ำใจ ห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบโควิด -19

01/03/2021
share link

คุณสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี ร่วมมอบถุงน้ำใจ ซึ่งบรรจุสิ่งของจำเป็นสำหรับการบริโภคอุปโภค พร้อมด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ และปรอทวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 100 ชุด ให้กับคุณศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อาทิ พี่น้องที่ตกงาน ขาดรายได้ และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนต่างๆ

ข่าวสารอื่น ๆ