มูลนิธิเอสซีจี ส่งความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ต่อเนื่อง มอบนวัตกรรมป้องกันโควิด-19 ให้โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

19/05/2020
share link

มูลนิธิเอสซีจี โดย คุณแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์ พร้อมด้วย คุณสหรัฐ พัฒนวิบูลย์ ร่วมส่งมอบห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบเคลื่อนที่ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมี คุณชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี แพทย์หญิงมนัญญา วรรณไพสิฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านโป่ง นายอำเภอบ้านโป่ง ผู้บริหารของโรงพยาบาล และราชการในพื้นที่ เป็นตัวแทนรับมอบ

ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบเคลื่อนที่ เป็นนวัตกรรมของเอสซีจีที่ออกแบบให้เหมาะกับปฏิบัติการในห้องฉุกเฉิน ห้องไอซียู หรือแม้แต่เป็นห้องพักผู้ป่วย เพื่อให้แพทย์และพยาบาลสามารถรักษาผู้ป่วยได้ทันท่วงที โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและอุปกรณ์ช่วยชีวิตอื่น ๆ ด้วยระบบควบคุมความดันอากาศที่มีประสิทธิภาพ เเละระบบกรองอากาศระดับ HEPA ที่ช่วยกรองอากาศให้สะอาด ปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย โดยโครงสร้างทุกชิ้นมีความแข็งแรงและใช้พลาสติกที่มีคุณภาพสูงเป็นส่วนประกอบหลัก จึงสามารถติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

บุคคลในภาพ (ซ้าย – ขวา) : คุณธนัชชา ว่องอมรนิธิ คุณรณภพ เวียงสิมมา นายอำเภอบ้านโป่ง คุณสหรัฐ พัฒนวิบูลย์ คุณแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์ คุณกฤษณะ คำจันทร์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านโป่ง คุณชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี คุณจิรภัทร สิทธิสันต์ คุณเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ สมาชิกวุฒิสภา คุณกิ่งกาญจน์ ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และแพทย์หญิงมนัญญา วรรณไพสิฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านโป่ง

ข่าวสารอื่น ๆ