มูลนิธิเอสซีจี ผนึกกำลัง กสศ. และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น พัฒนา “ตัวแบบกองทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ” สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

03/01/2024
share link

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น จัดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปบทเรียนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาตัวแบบกองทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ
ที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนและแรงงานนนอกระบบ
ภายใต้โครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ เพื่อผสานความร่วมมือในการขยายพื้นที่การทำงานของโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน สร้างกองทุนอาชีพในชุมชน พร้อมหนุนเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เยาวชนนอกระบบการศึกษา แรงงานงานนอกระบบ  และผู้ด้อยโอกาส

ข่าวสารอื่น ๆ