มูลนิธิเอสซีจีเดินหน้าส่งมอบนวัตกรรมป้องกันโควิด-19 แบบเคลื่อนที่ แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี

23/04/2020
share link

คุณสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี และ ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ดูแลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมส่งมอบนวัตกรรมป้องกันโควิด-19 แบบเคลื่อนที่ ให้โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้บุคลากรการแพทย์ ทั้งยังใช้งานง่าย ติดตั้ง-เคลื่อนย้ายสะดวก โดยมี นพ. ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ รศ.นพ.มล.ชาครีย์ กิติยากร หัวหน้าศูนย์นวัตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นตัวแทนรับมอบ
ทั้งนี้นวัตกรรมป้องกันโควิด-19 แบบเคลื่อนที่ประกอบไปด้วย ห้องตรวจเชื้อความดันลบหรือบวกแบบเคลื่อนที่ (Negative/Positive Pressure Isolation Chamber) ช่วยให้แพทย์และพยาบาลสามารถสอดมือเข้าไปทำหัตถการ (Swab) โดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ (Patient Isolation Capsule) ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แคปซูลความดันลบขนาดเล็ก สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อเข้าเครื่อง CT Scan (Small Patient Isolation Capsule for CT scan) ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าเครื่อง CT Scan และอุปกรณ์ครอบศีรษะคนไข้เพื่อป้องกันเชื้อสำหรับงานทันตกรรม (Dent Guard) ป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อระหว่างการทำงานทันตกรรม

รายชื่อบุคคลในภาพข่าว

  1. คุณสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี (ที่ 2 จากขวา)
  2. ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ดูแลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
    (ที่ 1 จากขวา)
  3. นพ. ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
    (ที่ 2 จากซ้าย)
  4. รศ.นพ.มล.ชาครีย์ กิติยากร หัวหน้าศูนย์นวัตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี (ที่ 1 จากซ้าย)

ข่าวสารอื่น ๆ