มอบนวัตกรรมไอซียูโมดูลาร์ (MODULAR ICU) ให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

27/07/2022
share link

มูลนิธิเอสซีจี ผนึกพลัง มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ส่งมอบนวัตกรรมไอซียูโมดูลาร์ (MODULAR ICU) ให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กู้วิกฤตเตียงผู้ป่วยโควิดสีแดง รองรับโรคอุบัติใหม่ในอนาคต

ห้อง MODULAR ICU นี้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจได้มากขึ้นถึง 9 เตียง และในอนาคตจะถูกใช้เป็นอาคารไอซียูถาวรเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจอื่นๆ ต่อไป

ข่าวสารอื่น ๆ