มูลนิธิเอสซีจี มอบ “Modular ER” นวัตกรรมห้องฉุกเฉิน New Normal ให้ รพ.มหาราชนครราชสีมา หนุนนักรบด่านหน้าฝ่าวิกฤต และผู้ป่วยโควิดให้ปลอดภัย

18/03/2022
share link

คุณสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี ส่งมอบนวัตกรรมห้องผู้ป่วยฉุกเฉินโมดูลาร์ (Modular ER) มูลค่า 8 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยมี นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ ร่วมรับมอบ ซึ่ง Modular ER นี้ นับเป็นนวัตกรรมห้องฉุกเฉินรูปแบบใหม่ ที่จะรองรับการแพร่ระบาดของ COVID – 19 เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยปัจจุบันมีผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยวิกฤตที่มารับการรักษาจากจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน กว่า 200 รายต่อวัน

ห้องฉุกเฉินโมดูลาร์ (Modular ER) มีขนาด 160.99 ตรม. มีจำนวนเตียง 5 เตียง  ออกแบบเพื่อแยกและรองรับผู้ป่วยโควิดฉุกเฉินออกจากผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วไป ทำให้สามารถรักษาได้รวดเร็ว
ลดความรุนแรงของการเจ็บป่วย หรือการสูญเสียชีวิต อีกทั้งยังเป็นเกราะป้องกันให้แพทย์และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
โดยห้องดังกล่าวมีระบบควบคุมแรงดันอากาศอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ด้วยระบบความดันลบ (NEGATIVE PRESSURE ROOM) เพื่อจำกัดการแพร่กระจายและลดเชื้อไวรัสออกสู่ภายนอกอาคาร


ข้อมูลประกอบเพิ่มเติม

พื้นที่การใช้งานแบ่งพื้นที่ออกเป็น 6 ส่วน คือ

  1. ห้องคัดแยก (ER Zone)

สำหรับคัดแยกและเฝ้าอาการผู้ป่วยแบ่งออกเป็น 4 ห้องแยก แต่ละห้องเตรียมพร้อมด้วยระบบยังชีพต่างๆ ที่จะเชื่อมต่อกับระบบของโรงพยาบาล ใช้ระบบความดันลบ (NEGATIVE PRESSURE ROOM) โดยแต่ละห้องจะมีการจัดการอากาศแยกออกจาก เพื่อรองรับการจัดกลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับความหนักของอาการที่ต่างกัน

  1. ห้องกักอากาศ เอ (ANTE ROOM A)

สำหรับลำเลียงผู้ป่วยเข้าและออก พร้อมจุดทิ้งขยะติดเชื้อต่างๆ

  1. ห้องเจ้าหน้าที่ (STAFF ROOM)  

สำหรับบุคลากร โดยมีการจัดการอากาศให้เป็นความดันบวก (POSITIVE PRESSURE ROOM)

  1. ห้องกักอากาศ บี (ANTE ROOM B.) 

สำหรับบุคลากรเข้าและออกเพื่อการปฏิบัติงาน

  1. พื้นที่เก็บตรวจเชื้อ (SWAB)

สำหรับการเก็บสิ่งส่งตรวจ โดยมีการแยกอากาศระหว่างบุคลากรการแพทย์และผู้ป่วย

  1. ห้องน้ำ (Bathroom)

สำหรับบุคลากรใช้ชำระล้างร่างกายก่อนและหลังการปฏิบัติหน้าที่

ข่าวสารอื่น ๆ