OUR PROJECTS

โครงการของเรา

“จากเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
สู่โครงการที่พร้อมทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างจริงจัง”

การส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน

การพัฒนาศักยภาพชุมชน
เพื่อความยั่งยืน

การสื่อสารและสร้าง
การมีส่วนร่วมกับสังคม

NEWSUPDATE

ข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ของเรา

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมให้กำลังใจนักเรียนทุน “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” ในเวทีการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ

มูลนิธิเอสซีจี เปิดนิทรรศการแสดงศิลป์สัญจร ครั้งแรก “จะอั้น จะอี้ จะอาร์ต” จากโครงการรางวัลยุวศิลปินไทยสู่นครลำปาง

มูลนิธิเอสซีจี มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่น้องๆ จากมูลนิธิและสถานสงเคราะห์ต่างๆ ในงาน “เทศกาลนิทานในสวน” รอบพิเศษ

มูลนิธิเอสซีจีเปิดตัวหนังสั้น “ทางเลือก”กระแทกใจสังคม สะท้อนเรื่องจริงของเด็กอาชีวะฝีมือชนน้ำดี ที่มุ่งมั่นทำตามฝันสร้างอนาคตด้วยสองมือ

ต้นกล้าชุมชน โดย มูลนิธิเอสซีจี มุ่งสร้างนักพัฒนารุ่นใหม่ หัวใจรักบ้านเกิด

‘อนาคตอยู่ที่มือเรา’ มูลนิธิเอสซีจีเปิดตัวอาชีวะฝีมือชนคนเก่ง ตัวแทนประเทศไทยแข่งจัดดอกไม้บนเวทีโลก

มูลนิธิเอสซีจี เปิดตัวหนังสือภาพเล่มพิเศษ “บันดาลแรงใจ”

มูลนิธิเอสซีจีม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ชาวเชียงใหม่อุ้มลูกจูงหลานมาร่วมงาน “เทศกาลนิทานในสวนเชียงใหม่ ครั้งที่ 4”

เพาะกล้าวรรณกรรม สานฝันนักเขียนรุ่นใหม่ ในกิจกรรมวรรณกรรมวิจารณ์ โดยมูลนิธิเอสซีจี

มูลนิธิเอสซีจี ผนึกกำลังจิตอาสาสร้างอาคารเรียน สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ให้เด็กๆ บ้านบึงตะกาด จ.ระยอง

รู้จักกับมูลนิธิเอสซีจี

MEDIA CENTER

สื่อประชาสัมพันธ์ของเรา

Young Thai Artist Award 2016 โดยมูลนิธิเอสซีจี_เหยียบไว้แล้ว เดี๋ยวก็ลืม

Young Thai Artist Award 2016 โดยมูลนิธิเอสซีจี_เหยียบไว้แล้ว เดี๋ยวก็ลืม

Young Thai Artist Award 2016 โดยมูลนิธิเอสซีจี_Footstep

Young Thai Artist Award 2016 โดยมูลนิธิเอสซีจี_Footstep

หนังสือสื่อภาพนูนอักษรเบรลล์ เรื่อง ดึ๋ง ดึ๋ง ดึ๋ง ดึ๋ง

หนังสือสื่อภาพนูนอักษรเบรลล์ เรื่อง ดึ๋ง ดึ๋ง ดึ๋ง ดึ๋ง