Young ESG Innovator (YESGI)

09/08/2022
share link

โครงการ Young ESG Innovator (YESGI)  เป็นความร่วมมือระหว่าง SCG Foundation กับ School of Changemakers ที่จะชวนคนรุ่นใหม่อายุ 18-25 ปี และผู้ที่สนใจทั่วประเทศ มาทำความเข้าใจปัญหาสังคมเชิงลึกและหาวิธีแก้ไขปัญหา ภายใต้กรอบการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน Environment, Social, Good Governance (ESG) เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในชุมชนและสังคมของตัวเอง

ที่มาโครงการ

SCG Foundation หรือ มูลนิธิเอสซีจี ถือกำเนิดขึ้นมาจากเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ในการดำเนินกิจกรรมทางสังคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีในเรื่อง “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” ความมุ่งหวังของมูลนิธิฯ คือ การทำงานเพื่อพัฒนา “คน” โดยเน้นที่เด็กและเยาวชน เพราะพวกเขาเหล่านี้ คือ อนาคตที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความยั่งยืน

School of Changemakers หรือ SOC เป็นสถาบันที่เกิดขึ้นมาเพื่อสนับสนุนคนที่อยากแก้ปัญหาสังคม ซึ่ง SOC มองว่าการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่และแนวคิดเดิมไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ เพราะขาดความคิดและมุมมองใหม่ๆ ทำให้สังคมต้องการนวัตกรรุ่นใหม่ ซึ่ง นวัตกรรุ่นใหม่ต้องมีความสามารถในการมอง การทำความเข้าใจปัญหา และการหาวิธีการเพื่อไปแก้ไขปัญหาในระบบอย่างตรงจุด

ในด้าน SCG Foundation ยังคงมุ่งเสริมสร้าง/ปลูกฝังแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของเยาวชนในปัจจุบัน และให้โอกาสเยาวชนได้แสดงศักยภาพในด้านต่างๆ และในโอกาสอันดีที่ SCG Foundation ได้ร่วมมือกับ School of Changemakers ครั้งนี้ เราจึงสนับสนุน “นวัตกรรุ่นใหม่” ที่ต้องการโอกาส แนวทาง องค์ความรู้เพื่อใช้ในการทำความเข้าใจและมองหาโอกาส /ช่องว่างในการหาไอเดียใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ตลอดจนเรียนรู้และรับประสบการณ์ตรงจากการทดลองปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ Young ESG Innovator ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผ่านคอร์สออนไลน์ทั้ง 3 คอร์ส

โครงการนี้เหมาะกับใคร

 1. เยาวชนคนรุ่นใหม่อายุ 18-25 ปี ที่สนใจพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการเป็น
  ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
  *ผู้ที่อายุไม่ตรงเกณฑ์สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรรมได้ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่อายุตามเกณฑ์ก่อน
 2. มีความสนใจในการแก้ไขปัญหาปัญหาสังคมในชุมชนและสังคมของตัวเอง
 3. เป็นผู้มองหาการสนับสนุนเชิงความความรู้และกระบวนการ เพื่อเริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง
 4. มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ไขปัญหาสังคม พร้อมเรียนรู้ ฟัง feedback และปรับโครงการให้บรรลุผลได้ตามเป้าหมาย
 5. มีเวลาเพื่อทำงานโครงการอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โครงการจัดขึ้นได้ ตลอดระยะเวลา 5 เดือน (โปรดอ่านรายละเอียดกระบวนการและกำหนดการโครงการด้านล่าง)
 6. มีความพร้อมด้านอุปกรณ์สำหรับการเรียนและประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรม on site ได้ตลอดโครงการ

กิจกรรมในโครงการ

 1. Insight Tanks (8 สัปดาห์) คอร์สออนไลน์ เรียนรู้วิธีการทำความเข้าใจปัญหาและพัฒนาทักษะการเข้าอกเข้าใจ (Empathy) คิดวิพากษ์ (Critical Thinking) เพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจในเชิงลึกที่เห็นช่องว่างหรือโอกาสในการแก้ปัญหา (Problem Insights)
 1. Idea Pools (2 สัปดาห์) คอร์สออนไลน์​และเวิร์กช็อป เรียนรู้วิธีการตั้งโจทย์ปัญหาให้ชัดเจน และวิธีการดึงเอาจุดเด่นออกมาใช้สร้างสรรค์ไอเดียแก้ไขปัญหาสังคมในแบบฉบับของตัวเอง
 1. Prototype Sandbox (4 สัปดาห์) คอร์สเรียนออนไลน์ลงมือแก้ไขปัญหาสังคม และอีเวนท์ทดลองทำจริง เพื่อให้ได้แนวทางในการริเริ่มโปรเจกต์หรือกิจการสังคมต่อไป

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

5 – 21 พฤษภาคม  เปิดรับสมัคร
22 พฤษภาคมประกาศผลทีมที่ได้รับคัดเลือกผ่านทางอีเมล
29 พฤษภาคม 10.00 – 12.00ปฐมนิเทศ ผ่านทาง ZOOM
29 พฤษภาคม – 24 กรกฎาคมคอร์ส Insight Tanks (8 สัปดาห์) 
24 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคมสรุปและประเมินผลการเรียนคอร์ส Insight Tanks
31 กรกฎาคม – 13 สิงหาคมคอร์ส Idea Pools (2 สัปดาห์)
13 สิงหาคมเวิร์กช็อป Creative Idea for Change แลกเปลี่ยน-เกลา-เสริมไอเดีย
14 สิงหาคม – 3 กันยายนสรุปและประเมินผลการเข้าคอร์ส Idea Pools
4 กันยายน – 10 ตุลาคมคอร์ส Prototype Sandbox (4 สัปดาห์)
  10 กันยายน 2565อีเวนท์ Prototype Try-out ทดลองต้นแบบ
10 ตุลาคม – 17 ตุลาคม• สรุปและประเมินคอร์ส Prototype Sandbox
• ประเมินผลการเข้าโครงการ YESGI
• ส่งผู้เรียนที่ต้องการนำผลการทดลองต้นแบบมาพัฒนาเป็นโมเดลแก้ไขปัญหาสังคม

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ของโครงการ 

 1. https://www.schoolofchangemakers.com/event/idpl-yesgi/
 2. https://www.schoolofchangemakers.com/event/insight-tanks-2022-young-esg-innovator/
 3. https://www.schoolofchangemakers.com/event/idplclub/?fbclid=IwAR0osJViG6_qpCUPorDH_HirZDmw3UO93a2e7e7XPPWW9Zf2yfS8gmKBzGg

ข่าวสารอื่น ๆ