มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญร่วมเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง ความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางเพศ Pride Month : Pride of all Genders

24/05/2022
share link

ในเดือนมิถุนายนของทุกปี ทั่วโลกล้วนฉลอง “Pride Month” เพื่อแสดงความภาคภูมิใจของทุกเพศอย่างเท่าเทียม มูลนิธิเอสซีจีขอร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลดังกล่าวผ่านผลงานศิลปะ จาก 5 ศิลปินรุ่นใหม่ นำโดย ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร  นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ นักรบ มูลมนัส ภาราดา ภัทรกุลปรีดา และนารีญา คงโนนนอก ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบ จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะสื่อผสม และศิลปะการจัดวางภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ

กิจกรรมเสวนาแบบ Hybrid Event ทุกวันเสาร์ที่เราจะพาคนที่ประสบความสำเร็จผลัดกันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยเพื่อจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ และปลุกไฟในตัวคุณ

กิจกรรม Pride Wall  ที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานศิลปะ เพียงถ่ายรูปภายในงานแล้วส่งภาพให้ทีมงานพรินต์-เป็นภาพโพราลอยด์เพื่อเขียนข้อความส่งต่อกำลังใจที่แสดงพลังสนับสนุน LGBTQ+  

กิจกรรม Pride Floor พื้นที่แห่งโอกาสที่เปิดเวทีให้ทุกคนได้มาแสดงความสามารถอย่างเป็นตัวเอง ไม่ว่าจะร้อง เล่น เต้น พูด ได้อย่างอิสระ

ณ  New Gen Space: Space For All Generations โดย มูลนิธิเอสซีจี

ชั้น  3 หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ( BACC )

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน จนถึง  3 กรกฎาคม 2565

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com : YoungThaiArtistAward

มาเสพงานศิลป์ ที่ทุกคนเท่ากัน อยู่ด้วยกันอย่างเท่าเทียม

#มูลนิธิเอสซีจี #pridemonth2022 

ข่าวสารอื่น ๆ