4 พันธมิตร จับมือจัดอบรม BIM สร้างช่างสมัยใหม่

08/06/2022
share link

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับ สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (TBIM) วิทยาลัยเทคนิคดุสิต และ CPAC BIM จัดอบรมความรู้เบื้องต้นเทคโนโลยี BIM ให้แก่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคดุสิต เพื่อให้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ช่วยลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบและการก่อสร้าง

BIM (บิม) มาจากคำว่า​ Building Information Modeling เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับวงการก่อสร้างที่สามารถครอบคลุม-ตั้งแต่การออกแบบอาคารไปจนถึงการก่อสร้าง​ เป็นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาควบคุมกระบวนการต่างๆ ระบบจะสร้างแบบจำลองเสมือนของอาคารที่แม่นยำอย่างน้อยหนึ่งแบบจำลองแบบดิจิทัล​ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาคารสามารถสื่อสารระหว่างกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ ส่งผลให้งานมีมูลค่าที่สูงขึ้น

ข่าวสารอื่น ๆ