“โรงเรียนต้องรอด” ขอนแก่น ความร่วมมือจากพนักงานจิตอาสา SCGP

16/09/2022
share link

ด้วยแนวคิด ที่อยากจะพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้อยู่อย่างปลอดโรค ปลอดภัย เด็กๆ ได้มีสาธารณูปโภคที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย เพื่อลดการเกิดโรคและการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ รวมถึงโรคอุบัติใหม่ๆ ที่อาจขึ้นได้ทุกเมื่อ จึงเป็นที่มาให้พี่น้องจิตอาสา SCGP ที่ บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ​ปันโอกาส “โรงเรียนต้องรอด” ​ ที่ รร.บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง​ จ.ขอนแก่น​ แห่งนี้

ด้วยแรงกายและความตั้งใจ ของเพื่อนพนักงานจิตอาสา ที่ร่วมกันปรับปรุงห้องพยาบาล โรงอาหาร อ้างล้างมือ ตู้แช่นม รวมทั้งตู้น้ำดื่ม ที่จะช่วยให้เด็กๆ มีสุขอนามัยที่ดี ลดความเสี่ยงของแหล่งบ่อเกิดของโรคต่างๆ ขอขอบคุณทุกความร่วมมือร่วมใจและร่วมแรง

เพราะเราเชื่อว่า “นักเรียนรอด คุณครูรอด โรงเรียนก็ต้องรอด”

ข่าวสารอื่น ๆ