เติมก่อนโต Go Live: The Journey Of Growth

11/08/2022
share link

การแสดงผลงานการเรียนรู้ของน้อง ๆ นักเรียนทุนมูลนิธิเอสซีจี จากค่าย “เติมโตก่อนโต Plus+” ทั้ง 5 กลุ่มอาชีพ ที่จะมาแสดงผลของความพยายามในการตั้งเป้าหมาย วางแผน และลงมือทำตามความสนใจตลอด 3 สัปดาห์

โครงการเติมก่อนโต ตั้งอยู่บนฐานของแนวคิด การเลือกเรียนสําหรับการดํารงชีพ (Learn To Earn) คือการเปิดมุมมองสร้างแรงบันดาลใจต่ออาชีพที่สามารถสร้างรายได้ในอนาคตและวางแผนการในการพัฒนาตนเองสู่อาชีพในอนาคต โดยการสร้างทักษะให้นักเรียนทุนในโครงการเข้าใจถึงเรื่องการออกแบบชีวิตด้วยหลักการ Design thinking และปลูกฝัง Growth mindset พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ น้อง ๆ ได้เรียนรู้ วางแผน รวมไปถึงการลงมือทำจริงในโครงการ 

เป้าหมาย : 

เพื่อเปิดมุมมองและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการต่ออาชีพต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองสู่อาชีพในอนาคต นำทีมสอนโดยวิทยากรจาก Tact และแขกรับเชิญพิเศษที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ในโครงการ เช่น เติร์ด – อนุโรจน์ เกตุเลขา นักร้องนำวง Tilly Birds, ฟ้าใส (อนันตญา ชินวงศ์) รุ่นพี่นักเรียนทุน SCG SHARING THE DREAM และเจ้าของร้านขายต้นไม้ด่าง,กระถางออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ, ผศ.ดร.อรรถพล อนันตวรสกุล  อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มเป้าหมาย :

นักเรียนทุนในโครงการของมูลนิธิ SCG Foundation ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ในปีการศึกษา 2564 (รวมถึงให้สิทธิน้อง ๆ ชวนเพื่อนที่สนใจเข้าร่วมโครงการด้วย)

ข่าวสารอื่น ๆ