ความร่วมมือเพื่อสร้างและพัฒนาช่างสมัยใหม่ ในโครงการ “อาชีวะฝีมือชน คนเก่ง BIM”

21/09/2022
share link

มูลนิธิเอสซีจี จับมือ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (TBIM) และวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ปั้น BIM Modeler บุคลากรด้านการออกแบบและก่อสร้างยุคดิจิทัล โดยลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร ในโครงการ “อาชีวะฝีมือชน คนเก่ง BIM” มุ่งสร้างสกิลให้น้องๆ นักเรียนสาขาช่างก่อสร้าง และสถาปัตยกรรม (นำร่องที่วิทยาลัยเทคนิคดุสิต) เป็นช่างสมัยใหม่มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี และช่วยเตรียมความพร้อมให้มีทักษะที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ เชื่อว่าน้องๆ ที่ได้เข้าร่วมโครงการ ฝึกฝน BIM จนเชี่ยวชาญ จะต้อง work และ win เรียนจบไว ได้งานเร็ว ตามแนวทาง “Learn To Earn – เรียนรู้เพื่ออยู่รอด” แน่นอน

ข่าวสารอื่น ๆ