มูลนิธิเอสซีจี ร่วมยินดีกับ 3 บุคคลต้นแบบ คว้ารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ระดับประเทศ

05/09/2023
share link

คุณสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณคนึงนิตย์ ชะนะโม ต้นกล้าชุมชน คุณชนิษฐา พร้อมพรั่ง นักบริบาลชุมชน อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น และ ทันตแพทย์หญิงกัลยรัตน์ สิมะโรจน์ ผู้แทน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ พรชัย สิมะโรจน์ ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งได้รับรางวัลคุณธรรม อวอร์ด ประจำปี 2565 จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมูลนิธิเอสซีจี ได้มีโอกาสร่วมทำงานกับเครือข่ายทั้ง 3 ท่าน ทั้งในด้านการพัฒนาชุมชน และด้านสาธารณสุข เพื่อลดความเหลือมล้ำให้สังคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ประเภทบุคคล จัดขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลที่ผู้มีจิตสาธารณะ สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคม มีความชัดเจนและปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจ เป็นต้นแบบการทำความดีต่อสังคม

ข่าวสารอื่น ๆ