มูลนิธิเอสซีจีต่อยอดหนุนยุวศิลปินไทย

24/08/2017
share link

มูลนิธิเอสซีจีต่อยอดหนุนยุวศิลปินไทย
บินลัดฟ้าร่วมเป็นศิลปินพำนัก เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ญี่ปุ่น

มูลนิธิเอสซีจี องค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งมั่นในการพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งและดี ต่อยอดความสามารถของเยาวชนไทยผู้ที่เคยได้รับรางวัลจากเวที “รางวัลยุวศิลปินไทย” (Young Thai Artist Award) โดย ยุทธนา เจียมตระการ กรรมการมูลนิธิเอสซีจี มอบเงินจำนวน 70,000 บาท แก่ ปุญญิศา ศิลปรัศมี ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม สาขาศิลปะ 3 มิติ Young Thai Artist Award 2014 ที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ Artist in Residence of Fukuoka Asian Art Museum (FAAM) เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปร่วม Work Shop แลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อจัดแสดงในฐานะศิลปินไทยร่วมกับศิลปินต่างชาติ ณ Fukuoka Asian Art Museum ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 40 วัน ซึ่งในปีนี้ศิลปินที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วทวีปเอเชียมีเพียง 3 คนเท่านั้น ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพทางศิลปะของยุวศิลปินไทยสู่สายตาสาธารณชนในเวทีสากล และนำความรู้กลับมาพัฒนาวงการศิลปะไทยต่อไป

ข่าวสารอื่น ๆ