เติมรอยยิ้ม สร้างสุข(า)

20/01/2022
share link

วิทยาลัยการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 29 ร่วมเป็นสะพานบุญสะพานใจ กับมูลนิธิเอสซีจี บริจาคเงินกว่า 1,500,000 บาท เพื่อสร้างห้องน้ำ 5 จุด ให้กับ รพ.สมเด็จพระยุพราช (รพร.) 3 แห่ง ได้แก่ รพร.ปัว จ.น่าน , รพร.เด่นชัย จ.แพร่ และ รพร.นครไทย จ.พิษณุโลก เพื่อให้ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และญาติที่มารอรับการรักษา ได้มีห้องน้ำที่สะอาด ปลอดภัย และสวยงามใช้ เป็นความสุขใจให้ผู้ใช้บริการ และเมื่อใจสบาย ความทุกข์ทางกายก็จะเบาบางลง พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และ เครื่องช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยอ่อนแรง เพื่อให้ทางโรงพยาบาลใช้สำหรับดูแลผู้ป่วยต่อไป

ข่าวสารอื่น ๆ