มูลนิธิเอสซีจีและตัวแทนผู้ร่วมบริจาคผ่าน “สะพานบุญสะพานใจ โดยมูลนิธิเอสซีจี” ร่วม​สุขสันต์วันเด็กแห่งชาติ​ 2565​ มอบเงินและสิ่งของจำเป็น ให้น้องๆ “มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ฯ” เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในโครงการ “Sharing in January Happy Children’s Day 2022”

20/01/2022
share link

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ 2565 มูลนิธิเอสซีจี ได้เปิดให้ประชาชนร่วมบริจาค Online ผ่าน Platform ใหม่ “สะพานบุญ สะพานใจ โดยมูลนิธิเอสซีจี” ให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการหยิบยื่นโอกาสดีๆ ให้กับน้องๆ ในความดูแลของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อรวบรวมเงินไปบริจาคและจัดซื้อสิ่งของจำเป็นให้แก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ และเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กที่ยากจนเปราะบางเหล่านี้ โดยมูลนิธิเอสซีจีจะสมทบอีก 1 เท่าของเงินบริจาคที่ได้รับ ผ่านโครงการ “Sharing in January Happy Children’s Day 2022”

ทั้งนี้ โครงการได้รับบริจาคในช่วงระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 134,247.72 บาท (เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้​ 100,000​ บาท)​ ซึ่งมูลนิธิเอสซีจีได้สมทบอีก 1 เท่า จึงรวมเป็นเงินที่มอบและจัดซื้อสิ่งจำเป็น จำนวน 268,495.44 บาท โดยได้นำไปมอบให้เด็กๆ และตัวแทนทีมงานของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ พร้อมยังได้มอบหน้ากากผ้าเด็ก จำนวน 200 ชุด แทนความห่วงใยต่อน้องๆ ในสถานการณ์ที่ยังมีการระบาดของโควิด 19

เราขอขอบคุณทุกยอดการร่วมบริจาคผ่าน​ “สะพานบุญสะพานใจ​” กับเรา ร่วมมีส่วนเติมเต็มให้น้องๆ เหล่านี้ ได้มีความสุข เพื่อให้ทุกวัน เป็นวันเด็กของพวกเขา และเติบโตไปเป็นอนาคตที่ดีของพวกเราต่อไป

#มูลนิธิเอสซีจี

#เชื่อมั่นในคุณค่าของคน

——————————————————————————————————————–

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ฯ มุ่งเน้นการทำงานด้านการพัฒนาเด็กตามหลักของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ให้ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย ได้รับการปกป้องคุ้มครอง และการมีชีวิตในวัยเด็กที่มีความสุข “เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก” โดยได้ให้การดูแลเด็กวันละประมาณ 250 คน อายุ 3 เดือน – 5 ปี 

จากครอบครัวยากจนและประสบปัญหา ผ่านบ้านเด็กอ่อนทั้ง 4 หลัง ได้แก่ 

1.บ้านสมวัย (ชุมชนคลองเตย) 

2.บ้านศรีนครินทร์ (ชุมชนกองขยะหนองแขม) 

3.บ้านแห่งความหวัง (ซอยอ่อนนุช 88 แยก 10) 

4.บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ (ชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศ)

ข่าวสารอื่น ๆ