เริ่มแล้วที่แรก …“โรงเรียนต้องรอด” ที่ จ.สระบุรี

29/08/2022
share link

ร่วมติดตามโครงการดีๆ ที่มาจากความตั้งใจของพี่น้องชาวเอสซีจีที่มีจิตอาสา ซึ่งตั้งใจนำความรู้และประสบการณ์ที่มี มาร่วมแบ่งปันความรู้ และพัฒนาแนวความคิด ด้าน soft​ side ให้กับคุณครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เพื่อทำให้ “โรงเรียนต้องรอด ” ในสถานการณ์เช่นปัจจุบันนี้ 

ขอขอบคุณในน้ำใจพี่น้องชาวเอสซีจี ที่ตั้งใจ ผลักดัน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

ข่าวสารอื่น ๆ