โครงการ “HANDS FOR HEROES รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า” มูลนิธิเอสซีจี เป็นตัวแทนผู้สนับสนุนมอบอุปกรณ์ลาดตระเวน แก่ผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ

23/03/2019
share link

นายเชาวลิต เอกบุตร (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี เป็นตัวแทนส่งมอบอุปกรณ์ลาดตระเวน ได้แก่ ชุดเครื่องแบบลายพราง และเป้เดินป่า จำนวน 3,635 ชุด มูลค่า 3.7 ล้านบาท แก่ผู้พิทักษ์ป่า ทั่วประเทศที่สังกัดสำนักงานอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักงานอุทยานแห่งขาติ และสำนักป้องกัน ปราบปรามและควบคุม ไฟป่า โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล (ที่ 5 จากซ้าย) อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้รับมอบ ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งรายได้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และภาคประชาชน ที่ผนึกพลังในการสนับสนุนช่วยเหลือการทำงานของผู้พิทักษ์ป่าผ่านกิจกรรมระดมทุนต่างๆ ที่จัดขึ้นตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา ได้แก่กิจกรรม Paint for Heroes กิจกรรม Run for Heroes เดิน-วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า และกิจกรรม Song for Heroes เวทีนี้เพื่อผู้พิทักษ์ป่า รวมทั้งการสนับสนุนเสื้อโครงการและเสื้อประมูลจากกิจกรรม Paint for Heroes โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ลาดตระเวนมอบผู้พิทักษ์ป่า

ทั้งหมดนี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ตระหนักถึงความสำคัญของผู้พิทักษ์ป่า และส่งต่อพลังสนับสนุนให้พวกเขามีกำลังใจปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง โดยไม่ต้อง “ห่วงหน้า พะวงหลัง” พร้อมปกป้องผืนป่าแทนคนไทยได้อย่างเต็มที่

ในปี 2562 นี้ มูลนิธิฯ ยังคงเดินหน้าโครงการ “HANDS FOR HEROES รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า” เพื่อขยายความร่วมมือไปยังทุกๆ ภาคส่วนให้มารวมพลังกัน และกระจายความช่วยเหลือไปยังผู้พิทักษ์ป่าให้ได้มากที่สุดผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นตลอดปี 2562 นี้ อาทิ Run for Heroes II และ Bike for Heroes

สำหรับผู้สนใจร่วมส่งต่อพลังใจเพื่อคนเฝ้าป่า สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ “HANDS FOR HEROES” ผ่านแฟนเพจ www.facebook.com/handsforheroes หรือร่วมสมทบทุน เพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่าได้ที่ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี : แฮนดส์ ฟอร์ ฮีโร่ส์ โดยมูลนิธิเอสซีจี เลขที่บัญชี 468-0-71691-0

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ มูลนิธิเอสซีจี โทร 0 2586 4177 หรือ 0 2586 5506

ลำดับรายชื่อจากซ้าย-ขวา

  1. คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ประธานกรรมการบริษัททีวีบูรพา จำกัด
  2. คุณสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี
  3. คุณวรพล เจนนภา กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเอสซีจี
  4. คุณเชาวลิต เอกบุตร กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี
  5. คุณธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  6. คุณเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดีกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  7. คุณจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  8. คุณสว่าง กองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง

ข่าวสารอื่น ๆ