เรื่องกิน…เรื่องใหญ่ และสุขอนามัยของน้องๆ คือสิ่งที่มูลนิธิเอสซีจีใส่ใจ

14/10/2022
share link

มูลนิธิเอสซีจี นำโดยพี่รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส  ประธานกรรมการมูลนิธิเอสซีจี พร้อมพี่ๆ ผู้บริหาร และทีมงานจิตอาสาจากปูนทุ่งสง ส่งมอบโรงอาหาร ณ ร.ร.บ้านชายคลอง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการปันโอกาส “โรงเรียนต้องรอด”

เพราะเราอยากเห็นเด็กน้อยและคุณครูมีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  สะอาด ปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานสุขาภิบาลโรงอาหารในสถานศึกษา จึงได้ร่วมกันกับโรงเรียน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐของทุ่งสง และเพื่อนๆ พนักงานเอสซีจี ช่วยกันคิด ช่วยกันออกแบบ เพื่อให้โรงอาหารนี้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานจริง และหวังว่าน้องๆ จะชอบโรงอาหารที่ปรับปรุงใหม่นี้ และมีความสุข กินไป ยิ้มไป ปลอดภัย ปลอดโรค

ข่าวสารอื่น ๆ