เรือนสุขใจ พื้นที่แห่งความสุขของผู้ป่วยและครอบครัว

23/01/2020
share link

มูลนิธิเอสซีจีร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรับปรุงพื้นที่โรงพยาบาลให้เป็นมากกว่าพื้นที่รักษาความเจ็บป่วยทางกาย แต่เป็นพื้นที่สร้างความสุขและช่วยฟื้นฟูจิตใจให้กับทุกคน

ด้วยการร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิเอสซีจี กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี โดยหน่วยงาน
Cement and Construction Solution

‘เรือนสุขใจ’ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ.อุดรธานี คืออาคารพักคอยญาติที่ผ่านการออกแบบพื้นที่ให้ตอบโจทย์การใช้เวลาในโรงพยาบาลอย่างแท้จริง

ข่าวสารอื่น ๆ