มูลนิธิเอสซีจี ผสานพลังศิริราช เปิดโครงการ “เป๋าบุญ หนุนขา” ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการยากไร้ ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

15/08/2022
share link

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับศิริราช เปิดโครงการ “เป๋าบุญ หนุนขา” เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบ “กองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ” ในศิริราชมูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้รับอุปกรณ์อาทิ แขนเทียม ขาเทียม และการรักษาที่มีคุณภาพ

ผู้บริจาคจะได้รับกระเป๋ารักษ์โลก ที่ผลิตจากถุงปูนซีเมนต์ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานเป็นของที่ระลึก ซึ่งกระเป๋าดังกล่าวยังมากด้วยคุณค่าและความพิเศษในการช่วยสร้างโอกาสและพัฒนาทักษะอาชีพของกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง
ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาร่วมสร้างสรรค์
เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่นรักษ์โลกตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

ผู้สนใจสามารถบริจาคได้ที่ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช  / รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B  / บริจาคผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 0163000494 (กรุณาระบุ กองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ หรือ กองทุน D3366) หรือบริจาคผ่าน Mobile Banking โดยสแกน QR Code  และติดต่อศิริราช โทร. 02 419 7646-8 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าของที่ระลึกจะหมด 

สอบถามข้อมูลได้ที่ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โทร. 02 419 7646 – 8

ข่าวสารอื่น ๆ