“สะพานบุญ สะพานใจ” ห่วงใยหมอและผู้ป่วยโควิด-19 มอบแล้ว ห้องน้ำสำเร็จรูป 4 ห้อง เพื่อศูนย์ห่วงใยคนสาคร

11/02/2021
share link

เพื่อนพนักงานเอสซีจีและสมาชิกชมรมช้างปูน ที่ร่วมโครงการ ”สะพานบุญ สะพานใจ” สู้ภัยโควิด โดยมูลนิธิเอสซีจี ร่วมเป็นตัวแทนส่งมอบห้องน้ำสำเร็จรูป (Modular Bathroom) จำนวน 4 ห้อง ให้กับศูนย์ห่วงใยคนสาคร ที่ 9 จ.สมุทรสาคร พร้อมมอบชุด PPE รวมมูลค่าทั้งสิ้น 426,067 บาท โดยมีคุณสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้แทนรับมอบผ่านระบบวิดีโอทางไกล (Video Conference)

มูลนิธิเอสซีจีเปิดโอกาสให้เพื่อนพนักงาน และสมาชิกชมรมช้างปูน ได้มีส่วนร่วมบริจาคผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ “สะพานบุญ สะพานใจ” เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 จำนวนกว่า 400 คน ได้มีห้องน้ำใช้อย่างถูกสุขลักษณะ ซึ่งนวัตกรรมห้องน้ำสำเร็จรูป เน้นการผลิตแบบเบ็ดเสร็จพร้อมใช้งานจากโรงงานเพื่อควบคุมคุณภาพได้ดียิ่งขึ้น ใช้เวลาติดตั้งหน้างานเพียง 1 วัน ออกแบบให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ติดตั้งแยกพื้นที่ใช้งานสำหรับบุคลากรการแพทย์โดยเฉพาะ ประกอบไปด้วยอ่างล้างมือ โถสุขภัณฑ์ และฝักบัว ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

ข่าวสารอื่น ๆ