ศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขางานก่อสร้าง โครงการ Living Solution Expert เปิดรับสมัครน้องๆ เข้าเรียนในปีการศึกษา 2564

15/12/2020
share link

โครงการนี้เป็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่ช่วยยกระดับและพัฒนาฝีมือของน้องๆ อาชีวศึกษา เพิ่มโอกาสการหางานสร้างรายได้ และตอบโจทย์ตลาดแรงงานในปัจจุบัน ซึ่งนักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเอสซีจี​ ตลอดหลักสูตรด้วย

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. สาขาก่อสร้างหรือสาขาโยธา ตั้งแต่วันนี้ – 15 ก.พ. 2564

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3fVKZMl

ข่าวสารอื่น ๆ