มูลนิธิ​เอส​ซี​จี เยี่ยมชม​ “คูโบต้าฟาร์ม” เรียนรู้​การเกษตรสมัยใหม่

27/11/2020
share link

“คุณสุวิมล จิวาลักษณ์” กรรมการ​และ​ผู้จัดการ​มูลนิธิ​เอสซี​จี​ นำทีมพาน้องๆ ต้นกล้า​ชุมชน​ ที่ขับเคลื่อน​งานด้านการเกษตร​ ศึกษา​ดูงานเพาะปลูกพืชด้วยวิธีการเกษตรสมัยใหม่ ที่นำองค์ความรู้ นวัตกรรมเกษตรครบวงจรมาประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งน้อมนำแนว
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นต้นแบบ​ ที่​คูโบต้า​ฟาร์ม​ จ.ชลบุรี​ เพื่อนำไปต่อยอดองค์​ความรู้​และผสมผสาน​การทำการเกษตร​อย่างยั่งยืนต่อไป

#มูลนิธิเอสซีจี
#เชื่อมั่นในคุณค่าของคน

ข่าวสารอื่น ๆ