มูลนิธิเอสซีจี ส่งพลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง มอบนวัตกรรม ห้องตรวจหาเชื้อ พร้อมชุดติดตามสุขภาพทางไกล แก่โรงพยาบาลศิริราช

14/05/2020
share link

สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี พร้อมด้วยคุณพิทยา จั่นบุญมี กรรมการมูลนิธิเอสซีจี และคุณวัทธยา พรพิพัฒน์กุล คณะทำงานมูลนิธิเอสซีจี เป็นตัวแทนส่งมอบนวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อ (Modular swab unit) 1 ยูนิต ให้โรงพยาบาลศิริราช โดนยูนิตออกแบบแยกสัดส่วนพื้นที่ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง พร้อมระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม จึงช่วยลดโอกาสการติดเชื้อพร้อมด้วยอุปกรณ์ติดตามสุขภาพทางไกล (Tele-Monitoring)54 ชุด เพื่อช่วยติดตามข้อมูลสุขภาพผ่านระบบออนไลน์แบบเรียลไทม์ ลดการสัมผัสโดยตรงระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเก็บตัวตามลำพัง นอกจากนี้ยังได้ห้องน้ำสำเร็จรูป (Modular Bathroom) 2 ห้อง ให้กับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล รวมมูลค่า 5.4 ล้านบาท โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วย รศ.นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นตัวแทนรับมอบ

ข่าวสารอื่น ๆ