มูลนิธิเอสซีจี สานฝันปั้นเด็กศิลป์ สร้างยุวศิลปิน ผ่านโครงการ Young Thai Artist Award รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

19/11/2020
share link

คุณเชาวลิต เอกบุตร กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี เป็นประธานในงานประกาศผล มอบรางวัล และเปิดนิทรรศการ โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2563 (Young Thai Artist Award 2019) รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนเยาวชนไทยที่มีความสามารถด้านศิลปะได้มีพื้นที่ในการแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ผ่านงานศิลป์ 6 สาขาได้แก่ สาขาศิลปะ 2 มิติ ศิลปะ 3 มิติ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วรรณกรรม และการประพันธ์ดนตรี โดยมี  คุณสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆ ผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง 6 สาขา ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

ข่าวสารอื่น ๆ