มูลนิธิเอสซีจี มอบ “ห้องน้ำเพื่อประชาชน”ให้แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

03/07/2020
share link

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับบริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และ SCG CHEMICALS

มอบ “ห้องน้ำเพื่อประชาชน”ให้แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสวนพุทธมณฑล เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนที่มาร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ณ สวนพุทธมณฑล

ข่าวสารอื่น ๆ