มูลนิธิเอสซีจี มอบทุนการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล เพื่อส่งเสริมแนวคิด Learn to Earn เรียนเร็ว จบไว ได้งานไว

18/01/2023
share link

พี่แป๊ด สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องประชุม ปาลวัฒน์วิไชย 1 (ห้อง627) ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มูลนิธิฯ ร่วมสร้างบุคคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการรักษา และพัฒนาด้านสาธารณสุขต่อไป

ข่าวสารอื่น ๆ