มูลนิธิเอสซีจี ชวนร่วมงานประกาศผล มอบรางวัล และเปิดนิทรรศการ โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2563 (Young Thai Artist Award 2020) ทาง Online ผ่านระบบ Live Facebook และ Zoom webinar

13/11/2020
share link

มูลนิธิเอสซีจี องค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งมั่นพัฒนาคน และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ได้ดำเนินโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2563 (Young Thai Artist Award 2020) รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เวทีการประกวดศิลปะระดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ เพื่อสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นพากเพียรในการสร้างสรรค์ผลงานศิลป์ได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถเชิงศิลปะของตนอย่างกว้างขวาง โดยมีการประกวดถึง 6 สาขา ได้แก่ สาขาศิลปะ 2 มิติ ศิลปะ 3 มิติ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วรรณกรรม และการประพันธ์ดนตรี โดยเวทีนี้ได้รับการยอมรับ ว่ามีมาตรฐานการคัดเลือกผลงานที่เข้มงวด คณะกรรมการคัดเลือกและคณะกรรมการตัดสินผลงานประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นเยี่ยม และผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละสาขา เพื่อสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นพากเพียรในการแสดงออกผ่านผลงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์จรรโลงสังคม

ในปี 2563 นี้ มูลนิธิเอสซีจีขอเรียนเชิญท่านร่วมงานประกาศผล มอบรางวัล และเปิดนิทรรศการ ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป โดยรับชมทาง Online ผ่านระบบ Live เพื่อลดความเสี่ยงในการรวมตัวของคนจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นการปรับตัวในการประกวดศิลปะแบบชีวิตวิถีใหม่ โดยสามารถรับชมได้ที่ เฟสบุ๊ค เพจ Young Thai Artist Award และเพจ มูลนิธิเอสซีจี  หรือทาง Zoom webinar ที่ https://us02web.zoom.us/j/87272904428

ข่าวสารอื่น ๆ